Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
  Strona główna » Informacja odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  Broil King Smoke - wędzarnia gazowa (923613PL) - Ekspozycja

  Broil King Smoke - wędzarnia gazowa (923613PL) - Ekspozycja

  4 599,00 zł4 139,00 zł
  Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 4 599,00 zł
  Weber Grill Gazowy Genesis Smart EPX-435 (36810033)

  Weber Grill Gazowy Genesis Smart EPX-435 (36810033)

  11 599,00 zł10 999,00 zł
  Brak zmiany ceny produktu w ciągu ostatnich 30 dni

  Informacja odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

  INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO PRZEZ SPÓŁKĘ PROMIRO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE
   
  1. Niniejsza informacja (zwana dalej: „Informacją") określa zasady bezpłatnego odbierania przez spółkę PROMIRO sp. z o.o. siedzibą w Częstochowie, ul. Brzeźnicka 42, 42-215 Częstochowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, NIP: 9492250462, REGON: 520117604 Numer KRS: 0000925081 (zwaną dalej: „Spółką") odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

  2. Zasady odbioru przez Spółkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozostają w zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j.Dz.U.2018.1466 ze zm.).

  3. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

  4. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

  5. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 midx2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

  6. Wskazuje się informacje o punktach nieodpłatnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

  - STALA GROUP

  Bezpłatny odbiór elektrośmieci od mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji z terenu miasta Częstochowy

  Zgłoszenia należy kierować pod numerem telefonu  536 322 005 lub mailowo elektroodpady@stalagroup.pl

  Odbiór elektroodpadów w przeciągu 72h od zgłoszenia, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16

  Elektroodpady muszą być kompletne i nie należy ich wystawiać przed posesję.

  - CZĘSTOCHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE

  Bezpłatny odbiór elektroodpadów od mieszkańców Częstochowy

  Zgłoszenia należy kierować pod numerem telefonu 530 469 099 lub mailowo elektrosmieci@czpk.czest.pl


  Informacje na temat punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego są dostępne również na stronach internetowych gmin lub w siedzibach urzędów.

  7.Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez Spółkę jest nieodpłatny.

  8. Spółka ma prawo odmówić przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących ten sprzęt lub innych osób lub jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa. W przypadku. o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, posiadacz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekazuje go do zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania.

  9. Niniejsza Informacja została udostępniona przez Spółkę do publicznej wiadomości w wykonaniu dyspozycji przepisu art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j.Dz.U.2018.1466 ze zm.).

  10. Niniejsza Informacja podlega wywieszeniu w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży Spółki - sklepie PROMIRO sp. z o.o. w Częstochowie, ul. Brzeźnicka 42, 42-215 Częstochowa

  Przejdź do strony głównej
  Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
  Nie pokazuj więcej tego komunikatu